Tillbaka

Vibonäsets Bigård

- Flytande honung 3-pack

714 kr
654 kr MERA-pris

Storlek

Luleå-honung, flytande, från lokalt pollinerande honungsbisamhällen. Vi har ett begränsat antal burkar med flytande honung kvar. All honung är flytande då den tas från bikupan, de flesta nord/mellan-europeiska honungar kristalliserar förr eller senare, hur snabbt beror på nektarns sammansättning.

All honung smälter dock igen om man försiktigt värmer den till max +43 C (så att inte honungens värdefulla egenskaper förstörs). Honungen från bikupor uppställda invid varandra smakar oftast helt olika, beroende på vilka blommor bina hämtat nektar från. Vibonäset´s Bigård håller isär olika bikupors honung så att deras säregna aromer tydligt framträder och varje batch smakar därför unikt. Vårt senaste bidrag korandes av Luleå Biodlarförening till ”Årets bästa honung 2021”.

Vibonäsets Bigård startades som fritidsbiodling år 2000 och har ett flertal bigårdar runt Luleå. Varje bisamhälles honung hålls separat och respektive "batch" får därmed en unik smak & doft. Våra produkter består av olika typer av honung & bivaxprodukter. (Vibonäsets Bigård)

Poulära produkter